E-mail Print PDF

MUZEUL NAŢIONAL AL HĂRŢILOR ŞI CĂRŢII VECHI

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru  

pentru ocuparea postului de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

 

 

Având în vedere prevederile art.19 şi art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Decizia nr.09/26.05.2016 comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru postul vacant de Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu,, astfel:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Motivul/motivele respingerii dosarului

1.

ROZMARIN IOANA NICOLETA

ADMIS

 

 

 

 

 

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (doamna Paşcanu Teodora, inspector de specialitate Compartiment Resurse Umane) în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, respectiv până la data de 22 iunie 2016, ora 1630.

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Afişat astăzi, 21 iunie 2016, ora 1630, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.

 

 

Secretar,

Teodora Paşcanu

 

You are here Anunturi Concurs post de executie vacant Rezultat selectie dosare 21 iunie 2016