Rezultat proba scrisa

E-mail Print PDF

Rezultatul probei scrise

din data de 19 iunie 2017

pentru ocuparea posturilor vacante de

Muzeograf gr. I/S şi Muzeograf DB în cadrul Compartimentului Patrimoniu şi

Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal


Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut la proba scisă

Rezultatul

probei scrise

1.

Şusnea Ana

61,60

ADMIS

2.

Grama Eugen

81,33

ADMIS

3.

Ioana Zamfir

92,53

ADMIS

4.

Luca Ovidiu

64,13

ADMIS

5.

Haşegan Despina Teodora

97,26

ADMIS

6.

Prudhomme Stefania-Liliana

NEPREZENTAT

RESPINS

7.

Banciu Claudia

RETRAS

 

   

    Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 23 iunie 2017, ora 10, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi cărţii Vechi.

     Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Paşcanu Teodora inspector de specialitate Compartimentul Resurse Umane.

Afişat astăzi, 20 iunie 2017, ora 1500

Secretar,

Paşcanu Teodora

Last Updated on Tuesday, 20 June 2017 13:44
You are here Anunturi Rezultat proba scrisa