REZULTAT selecţie

E-mail Print PDF

 

REZULTATUL

 

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Muzeograf gr. I/S, Muzeograf DB/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal


Având în vedere prevederile art.19 şi art.20 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru postul vacant de:

  • Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu, astfel:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii

1.

Prudhomme Ştefania-Liliana

Admis

Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

  • Muzeograf DB/S în cadrul Compartimentului Patrimoniu

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii

1.

Şuşnea Ana

Admis

Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

2.

Ioana Zamfir

Admis

3.

Banciu Claudia

Admis

4.

Ovidiu Luca

Admis

5.

Grama Eugen

Admis

Prezintă cazierul judiciar în original cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

  • Muzeograf gr. I/S în cadrul Compartimentului Marketing Muzeal

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

(ADMIS/RESPINS)

Observaţii

1.

Despina Teodora Haşegan

Admis

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor (doamna Paşcanu Teodora, inspector de specialitate Compartiment Resurse Umane) în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, respectiv până la data de 12 iunie 2017, ora 14.

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Afişat astăzi, 09 iunie 2017, la sediul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi şi pe pagina de internet a instituţiei www.muzeulhartilor.ro (Secţiunea Anunţuri).

Secretar,

Teodora Paşcanu

Last Updated on Friday, 09 June 2017 12:20
You are here Anunturi REZULTAT selecţie